mapping
24 آبان 1401 - 23:32

در نشست وحید یامین‌پور با دانشجویان دانشگاه لرستان چه گذشت؟

دبیر شورای عالی جوانان کشور گفت: آمریکا با حکمرانی در جامعه شبکه ای جهانی به دنبال رقم زدن تحولات سیاسی در سایر کشورها است. - اخبار استانها -به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، وحید یامین‌پور در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه لرستان با بیان اینکه مشروعیت مهم‌ترین مفهوم ادبیات سیاسی است که در این چند دهه اخیر دچار تحولاتی شده است، اظهار داشت: پیش از این تصور می شد که قدرت به عنوان موضوع محوری علم سیاست، تابعی از قدرت سخت، نظامی، توانمندی‌های تسلیحاتی، میزان اعمال زور و خشونت، توان اقتصادی، سرمایه و پول است. خبرگزاری تسنیم،وی افزود: در قرن‌های پیش، کسانی که می‌توانستند اعمال زور کنند و توان تسلیحاتی داشته باشند و سرمایه را در جامعه و ملت خودشان مدیریت کنند، قدرت را به دست می‌گرفتند اما در ده سال اخیر مؤلفه سومی به نام قدرت نرم و اقناع اضافه شد که بیشتر مورد توجه قرار گرفت. یامین پور با بیان اینکه در سال‌های اخیر به این مؤلفه، توان گفتمانی قدرت‌ها و حکومت‌ها گفته می‌شود، عنوان کرد: هر چه به امروز نزدیک می‌شویم، از میزان دو مؤلفه اول کاسته و به میزان اهمیت مؤلفه سوم افزوده می‌شود. دبیر شورای عالی جوانان کشور با بیان اینکه اکنون اعمال حاکمیت در جهان تابعی از زور و قدرت سخت و سرمایه نیست، تصریح کرد: هرچند ممکن است اعمال قدرت سخت و سرمایه وجود داشته باشد اما مؤلفه سوم که قدرت نرم و گفتمان است ممکن است ضعیف باشد و موجب ضعف اعمال حاکمیت شود. یامین پور با اشاره به اینکه شهروندان یک حکومت به صرف اینکه در یک موقعیت مرزی و جغرافیایی به سر می‌برند شهروند آن حکومت نیستند، عنوان کرد: پیش تر حاکمیت معنای جغرافیایی داشت اما امروز فقط معنای جغرافیایی ندارد و حکمرانی جامعه، شبکه ای جهانی است و یک فهرست از ارزش‌ها را به جهان ارائه می‌کند. یامین پور با بیان اینکه این فهرست و این اعمال حکمرانی در بسیاری از اوقات در تعارض و تضاد با حکمرانی‌های ملی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: هرفرد یک حساب و اکانت در یک شبکه اجتماعی دار و همزمان با اینکه یک شهروند ایران است شهروند جامعه شبکه جهانی هم به شمار می رود. وی ادامه داد: چنین فردی دو تابعیت ملی و یک تابعیت شبکه ای جهانی دارد و این یک تعارض بین اعمال حکمرانی در جامعه شبکه جهانی با اعمال حکمرانی ملی است. دبیر شورای عالی جوانان با اشاره به فرمانبری شهروندان از حاکمیت و پذیرفتن حاکمیت به عنوان حکمرانی مشروع از جانب شهروندان، بیان کرد: این موضوع یک تعارض ایجاد می‌کند و چالش‌هایی که ما اکنون با آن مواجه هستیم همچون چالش دو ماه خیر، نتیجه این تضاد است. وی افزود: در دو ماه خیر ما با صحنه و معرکه‌ای مواجه شده ایم که نتیجه تضاد و تعارض اعمال حکمرانی ملی بر شهروندان و اعمال حکمرانی جامعه شبکه جهانی بر شهروندان خود است. یامین پور با اشاره به اینکه ما سال‌ها متوجه این تضاد و تعارض نبودیم، عنوان کرد: اولین تجلی این تضاد در ماجراهای پس از انتخابات 88 بود که خود را نشان داد و به یک باره متوجه شدیم شهروندانی از جمهوری اسلامی ایران به لحاظ سیاسی، حاکمیتی و حکمرانی تحت تابعیت این نظام سیاسی نیستند و گوش آنها به سخن دیگری و چشم آنها به جای دیگری است. وی با تاکید بر اینکه آنها فهرست ارزشی جای دیگری را درونی کرده‌ و پذیرفته‌اند، افزود: این موضوع تنها مشکل ما نیست بلکه هر حاکمیتی که حکمرانی جامعه شبکه ای جهانی با  آمریکا را نپذیرفته دچار این تعارض و تضاد شده است. یامین پور با تاکید بر اینکه آمریکا از طریق اعمال حکمرانی در درون جامعه شبکه ای جهانی است که می‌تواند تحولات سیاسی را در سایر کشورها رقم بزند، تصریح کرد: سال 88 به طور جدی با این تضاد مواجه شدیم و تقریباً تمام تحولات پس از آن همین موضوع و ماجرا را نمایندگی می‌کند. وی با بیان اینکه ما پذیرفته‌ایم همزمان که جمهوری اسلامی ایران اعمال حکمرانی سیاسی می‌کند، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم داشته باشیم، عنوان کرد: کج دار و مریز، داریم و نداریم، داریم و فیلتر می‌کنیم، گاهی باز می‌کنیم، گاهی می‌بندیم، ولی هیچکس نمی‌تواند انکار کند که میلیون‌ها نفر در کشور ما و بلکه قریب به اتفاق جوانان کشور همزمانی که کد ملی از ثبت احوال دارند، اکانت در شبکه‌های اجتماعی دارند و ممکن است شهروند شبکه ای جهانی باشند. یامین پور با بیان اینکه این تعارض قابل حل است، و راهکارهایی برای آن در نظر گرفته شده در دنیا، اما هیچ جا به طور کامل حل نشده است گفت: بعضی از کشورها صورت مسئله را پاک کرده‌اند که البته نمونه آن یک مورد است و آن کره شمالی است. وی ادامه داد: کره شمالی سیم جامعه شبکه جهانی را قطع کرده و می‌گوید که فقط اعمال حکمرانی ملی می‌کنم و اجازه اعمال حکمرانی معارض در مرزهای جغرافیایی ملی خود را نمی‌دهم. وی با بیان اینکه خیلی از کشورها حکمرانی شبکه جهانی را پذیرفته‌اند، تصریح کرد: این کشورها خود را ذیل این نظام نوین جهانی که از طریق این شبکه اعمال می‌شود تعریف کرده‌اند و بعضی از کشورها نیز نپذیرفته‌اند و راه های ثانویه ای را انتخاب کرده‌اند مانند چین که در شبکه جهانی خودش اعمال حکمرانی کرده و می‌گوید شبکه‌های اجتماعی برای فعالیت در این کشور باید شرایط مدنظر ما را رعایت کند. یامین پور با بیان اینکه بعضی‌ها  هم نپذیرفته و خودشان نمونه داخلی ایجاد کرده اند، بیان کرد: این امر معرکه نزاع بین دو نوع حکمرانی است. دبیر شورای عالی جوانان کشور گفت: در چارچوب مطالعات شرق شناسانه و پسا استعماری گفته می‌شود که در چنین جهانی که مؤلفه سوم اعمال قدرت که گفتمان است از طریق رسانه‌ها پررنگ می‌شود، تمام کنش‌های اجتماعی و سیاسی طراحی می‌شود توسط این جامعه شبکه ای، هیچ رویداد و تحولی درون زا و طبیعی نیست بلکه همه چیز یک طرح و یک برنامه ریزی است. وی با بیان اینکه مسئله‌ای در این دو ماه در کشور با آن مواجه هستیم، نزاعی بین متفکرین است، عنوان کرد: بعضی می‌گویند با انقلاب اجتماعی و بعضی‌ هم می‌گویند با یک جنبش اجتماعی مواجه هستیم. یامین پور ادامه داد: وقتی می‌گوئیم جنبش یا انقلاب، یعنی اینکه این اتفاق، یک اتفاق درون زا و طبیعی است، خود به خود روی داده و ناشی از تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است. وی تصریح کرد: در کشور ایران و کشورهای شبیه ایران هیچ اتفاقی خود به خود روی نمی‌دهد و درون زا و طبیعی نیست بلکه تمام این اتفاقات طرح و پروژه است و برای آن فکر شده است. یامین پور با تاکید بر اینکه فرهنگ در متن سیاست معنا پیدا می‌کند، افزود: نمی‌توانیم بگوییم تحول فرهنگی و اجتماعی بود چرا که تحولات فرهنگی و اجتماعی در متن سیاست معنا پیدا می‌کنند. وی با بیان اینکه آنچه که روی داده گذاشتن و متولد کردن و زایش یک پدیده اجتماعی و فرهنگی در متن سیاست، آن هم از طریق رسانه‌ها و با هدف ایجاد خلل در حکمرانی ملی است، افزود: آنچه که در ماههای اخیر روی داده یک اتفاق درون زا، طبیعی و انقلاب اجتماعی نیست، بلکه یک، طرح، نقشه و یک پدیده تحمیلی فرهنگی در متن سیاست بین الملل است که از طریق رسانه متولد می‌شود. انتهای پیام/641/.
منبع: تسنیم
شناسه خبر: 857282